Bude nám ctí, když i Vy formou daru Nadaci Sophia přispějete ke zvýšení úrovně vzdělávání mládeže a vyššího vzdělávání.

Návrh darovací smlouvy (formát RTF)

Nadace Sophia svým dárcům s respektem ke statutu a zákonu o nadacích zaručuje efektivní využití jejich příspěvků pro potřeby vzdělávání. Projekty vybrané k finanční podpoře průběžně sledujeme a požadujeme po jejich realizátorech precizní prokázání účelovosti nadačních příspěvků.

Díky kumulaci celé řady žádostí o nadační příspěvky u naší nadace pak můžeme jednotlivým dárcům přislíbit, že prostředky vynaložené na vzdělávání prostřednictvím Nadace Sophia budou vynaloženy podstatně efektivněji, než při snaze o přímou podporu vzdělávání ze strany dárce.