Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadace Sophia očekává, že typickými žadateli o příspěvky budou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol.
Výše jednotlivého nadačního příspěvku poskytovaného po schválení správní radou Nadace Sophia není žádným způsobem omezena. Správní rada stanovuje výši příspěvku na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace, zejména plošné společenské prospěšnosti působení nadace a motivaci k individuálnímu vzdělávání.

Nadace Sophia poskytuje příspěvky na základě písemných přihlášek žadatelů a jejich vyhodnocení. Přihláška musí být podána za podmínek určených nadací. Každý poskytnutý nadační příspěvek musí být řádně vyúčtován, a to nejpozději do 6 měsíců od data zaslání příspěvku na účet. Na udělení příspěvku nemá žadatel bez rozhodnutí správní rady nadace žádný právní nárok.

Písemné přihlášky mohou podávat fyzické a právnické osoby a musí obsahovat tyto základní náležitosti:

Všechny nadační příspěvky jsou účelově vázány podmínkami stanovenými statutem nadace. Proto nadace vyžaduje, aby fyzická či právnická osoba, které byl nadační příspěvek poskytnut jej použila v souladu s těmito podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Nestane-li se tak, je Nadace oprávněna vymáhat vrácení nebo Výčet udělených nadačních příspěvků bude zveřejněn.

Prosíme o zasílání popisu projektu, životopisu, motivačního dopisu apod. pouze v českém jazyce.

Žádosti, včetně všech požadovaných příloh, musí být zaslány poštou a podepsány.

Žádost o nadační příspěvek - formulář

Termíny uzávěrek pro přijímání žádostí na rok 2024

Správní rada na svém zasedání ze dne 7. října 2009 rozhodla, že v budoucnu podpoří Nadace Sophia především

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků
Aktualizováno zpravidla v návaznosti na zasedání správní rady
přiděleno subjekt název a popis částka
4.9.2023Martin HvězdaMagisterské studium oboru Applied Economics and Data Science na Carl von Ossietzky, Universität Oldenburg.10 000,00 Kč
4.9.2023Anna JagošováKrajanské spolky v Chicagu a Buenos Aires v novém tisíciletí.15 000,00 Kč
4.9.2023Vasil KostinVýzkumná stáž na Harvard Medical School a Schepens Eye Research Institute of Massachusetts Eye Hospital v Ophthalmology Artifical Inteligence Lab.10 000,00 Kč
4.9.2023MgA. Jana Cecilie MimrováDvousemestrální postgraduální studijní pobyt na MDW - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien v oboru orchestrální dirigování.10 000,00 Kč
28.11.2022Tomáš KreuzingerSemestrální studijní pobyt na National University of Singapore.10 000,00 Kč
28.11.2022Petr VostárekSemestrální studijní pobyt na Smith School of Business at Queen?s University Canada.10 000,00 Kč
28.11.2022Elizabeth Jitka OlšanskáStudium přírodních věd na University of San Francisco.10 000,00 Kč
28.11.2022Vojtěch MarášekSemestrální studijní pobyt na University of Victoria v Kanadě, obor Business.10 000,00 Kč
28.11.2022Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakultaOrganizace soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku10 000,00 Kč
28.11.2022Martina BartaMagisterské studium na hudební akademii Manhattan School of Music v USA, obor Jazz Arts.10 000,00 Kč
28.11.2022Klára ŠkochováSemestrální studijní pobyt na Zurich University of Applied Sciences, School od Management and Law.10 000,00 Kč
25.3.2022Tomáš MáčadySemestrální studijní pobyt na Zurich University of Applied Sciences, School of Management and Law10 000,00 Kč
25.3.2022Ráchel KellerováStudium na francouzském lyceu v Clermont Ferrand10 000,00 Kč
25.3.2022Matyáš BoháčekSystém umělé inteligence pro překlad znakového jazyka- účast na vědecké konferenci WACV 2022 v Havaji15 000,00 Kč
25.3.2022Eliška JedličkováPříspěvek na odlití sochy svalovce na oboru sochařství a na malířské potřeby5 000,00 Kč
25.3.2022Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakultaOrganizace soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku10 000,00 Kč
3.6.2021Richard VaďuraMagisterské studium Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea10 000,00 Kč
3.6.2021Filip HolubovskýMagisterské studium oboru Finance na Tilburgské univerzitě v Nizozemí10 000,00 Kč
3.6.2021Markéta MaláMagisterské studium oboru Management of Technology na New York University, Tandon School of Engineering10 000,00 Kč
3.6.2021Lucie FajováBakalářské studium v oboru sexuologie na Université du Quebec a Montréal10 000,00 Kč
10.9.2019Barbora DoležalováMagisterské studium Business Economics, specializace Neuroekonomie na University of Amsterdam10 000,00 Kč
10.9.2019Martin MoldanMagisterské studium na University of Cambridge, obor Ekonomie10 000,00 Kč
10.9.2019Eva SýkorováJednosemestrální studium v USA na San Francisco State University, zaměření na ekonomii a finance10 000,00 Kč
10.9.2019Kamila LepkováVýzkumná stáž v elektrofyziologické laboratoři na Mayo Clinic v USA10 000,00 Kč
10.9.2019Junior Golf, z.s.Morava Cup 2019 - série golfových turnajů pro děti a mládež7 000,00 Kč
16.1.2019Helena BirgusováMagisterské studium na University of Amsterdam, obor Communication Science7 000,00 Kč
16.1.2019Michael KřivýJednosemestrální magisterský studijní pobyt na University of Kansas se zaměřením na finanční analýzu, finanční účetnictví a daně10 000,00 Kč
16.1.2019Lenka MoravcováVýměnný pobyt v rámci magisterského studia na univerzitě Escola de Administração de Empresas de São Paulo10 000,00 Kč
16.10.2018Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakultaOrganizace soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku.10 000,00 Kč
16.10.2018DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.Stipendijní program v rámci projektu "Pomoz mi do života" - příspěvek je určený J. Lamborovi z Dětského domova Vizovice, který nastupuje do prvního ročníku HAMU - obor choreografie7 000,00 Kč
16.10.2018Margarita KalinovskáBakalářské studium Dějin umění na Univerzitě v Lipsku, a současně pokračování ve studiu na Akademii výtvarných umění v Lipsku, studium oborů Dějiny umění na univerzitě a Malba na akademii7 000,00 Kč
16.10.2018Roman RozbrojMagisterské studium na Tallin University of Technology7 000,00 Kč
16.10.2018Matyáš LustigSemestrální studim na École Polytechnique Fédérale de Laussane ve Švýcarsku10 000,00 Kč
28.6.2018Marián TeplanKlinická stáž na oddělení ortopedie a traumatologie na univerzitní klinice Salzburg10 000,00 Kč
28.6.2018MA Lucie Kaňková, DiS.Magisterské studium MA Solo Performance na Hochschule Luzern - Musik ve Švýcarsku10 000,00 Kč
28.6.2018Jakub ČermákMagisterské studium na University of St. Gallen, program Banking and Finance, ve Švýcarsku10 000,00 Kč
15.2.2018MUDr. MgA. Pavla TicháDvouletý výzkumný pobyt v Helms Laboratory - laboratoři plastické a rekonstrukční chirurgie na Stanford University v USA10 000,00 Kč
15.2.2018Alexandra VeseláSemestrální magisterský výměnný pobyt na University of Victoria v Kanadě se zaměřením na management, leadership a ekonomii10 000,00 Kč
15.2.2018Jana DubskáKlinická stáž na oddělení dermatovenerologie na univerzitní klinice Salzburg5 000,00 Kč
15.2.2018DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.Stipendijní program v rámci projektu "Pomoz mi do života" zaměřený na podporu dětí školního věku a mládeže vyrůstajících v dětských domovech10 000,00 Kč
6.10.2017Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakultaOrganizace soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku.10 000,00 Kč
6.10.2017Filip HornátSemestrální studijní pobyt na HEC Montreal - studium předmětů z oblasti finančních trhů a investic10 000,00 Kč
6.10.2017Lucie DofkováSemestrální magisterský výměnný pobyt na Tilburg University - studium oboru Management7 500,00 Kč
6.10.2017Petra ZelinkováSemestrální studijní pobyt na Kansas State University - studium marketingové komunikace, public relations a žurnalistiky7 500,00 Kč
6.10.2017Maria FedoranyčMagisterské studium v zahraničí - studium oboru "International Business and Management - Advanced International Business Management and Marketing"10 000,00 Kč
6.10.2017Marta DědováPodpora studia na střední a vysoké škole15 000,00 Kč
6.10.2017Věra JoskováProjekt "Vliv množství a složení intravenózně podávaných tekutin na výskyt pooperačních komplikací" v oxfordské univerzitní nemocnici5 000,00 Kč
9.6.2017Kristýna HlavicováJaponský podpůrný program pro zahraniční studenty10 000,00 Kč
9.6.2017Katarina ŠkrabákováStudium magisterského programu MSc in Mathematical Modeling and Scientific Computing na University of Oxford ve Velké Británii10 000,00 Kč
9.6.2017Petr SedlákStudium hry na fagot na Royal College of Music v Londýně10 000,00 Kč
9.6.2017Fundchaser CZE, s.r.o.Projekt "Soutěž a podnikej" určený studentům středních škol z České republiky10 000,00 Kč
19.12.2016Junior Golf o.s.Morava Cup 2017 - Moravská golfová túra pro děti a mládež 5-23 let10 000,00 Kč
19.12.2016Marek ŠvejkarStudium hry na klarinet na Conservatoire à Rayonnement v Paříži7 500,00 Kč
19.12.2016Mgr. Helena Kočová, Ph.D.
Národní rada osob se ZP
Vydání knihy "Spinální svalová atrofie v souvislostech"7 500,00 Kč
19.12.2016Kristýna DryákováSemestrální magisterský výměnný pobyt na University of Lausanne se zaměřením na ekonomii, management a marketing10 000,00 Kč
19.12.2016Adam RopekMěsíční příspěvek na studium na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě1 500,00 Kč
17.10.2016Julie ŠvábováPříspěvek na 1. semestr bakalářského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, obor ČJ a literatura a NJ a literatura5 000,00 Kč
17.10.2016Jakub Jan Fiala, Ondřej KočanImprove Yourself - první učebnice anglického jazyka od studentů10 000,00 Kč
17.10.2016Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědPodpora dalšího vydání vědeckého ekonomického časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance10 000,00 Kč
17.10.2016Eva LiberdováKurz angličtiny online II.5 000,00 Kč
17.10.2016Veronika LangováMagisterské studium na Tilburg University v Nizozemsku, program Mezinárodní zdanění podnikatelských subjektů8 000,00 Kč
20.7.2016Martin ŠevečekRoční výzkumný pobyt na Massachusetts Institute of Technology10 000,00 Kč
20.7.2016Mgr. Martina ŘíhováČtyřleté studium lékařství na University of Cambridge10 000,00 Kč
20.7.2016Junior Golf o.s.Morava Cup 201610 000,00 Kč
20.7.2016Tibor KešeMagisterský program International Business na Stockholm School of Economics7 500,00 Kč
20.7.2016DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.Podpora Patrika Baláže z dětského domova Lichnov zařazeného v projektech organizace7 500,00 Kč
20.7.2016Vilém FasuraStudium Master in Finance na Stockholm School of Economic7 500,00 Kč
5.2.2016Jan FilipCeloroční studijní pobyt na Milwaukee School of Engineering, účast v soutěži NASA Robotic Mining Competition10 000,00 Kč
5.2.2016Bc. Ondřej VávraVylepšení rozkladu bojové látky yperitu enzymy halogenalkandehalogenasami metodou Empirické valenční vazby10 000,00 Kč
5.2.2016Petra HolíkováBakalářské čtyřleté studium v Nizozemí (Communication Studies) HAN University of Applied Sciences, Arnhem, NL 10 000,00 Kč
5.2.2016Michal ŠoltésStudijní pobyt na Peking University HSBC Business School10 000,00 Kč
5.2.2016Gabriela JílkováStudium hry na cimbál na akademii Ference Liszta v Budapešti10 000,00 Kč
4.11.2015Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Katedra podnikového hospodářství
Podpora studentské soutěže o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku10 000,00 Kč
4.11.2015Michal PrauseStudium jednoletého magisterského programu v oblasti Finanční ekonomie na University of Oxford10 000,00 Kč
4.11.2015Eva LiberdováIntenzivní roční studium angličtiny přes internet založené na vizuální formě5 000,00 Kč
4.11.2015Martin PátekMagisterský program Finance na Stockholm School of Economics ve Švédsku10 000,00 Kč
4.11.2015Eduard KollertStudium hry na housle na Zakhar Bron Academy10 000,00 Kč
4.11.2015Bc. Gabriela KalousováJednosemestrální studijní pobyt na Ross School of Business, University of Michigan, USA se zaměřením na bankovnictví, finanční inženýrství a finanční trhy10 000,00 Kč
4.11.2015Junior Golf o.s.Podpora Morava Cup 2015 - série golfových turnajů pro děti a mládež10 000,00 Kč
1.7.2015Bc. Alice NušlováMagisterské studium na University of St. Gallen, program strategie a mezinárodní management7 000,00 Kč
1.7.2015Dominika ČižnárováDvouleté studium Double Degree Master in Public Economics and Public Finance na Masarykově univerzitě a University of Tampere ve Finsku7 000,00 Kč
1.7.2015Bc. David PolachStudium magisterského programu International Business Taxation, obor Daně v podnikání, na univerzitě v nizozemském Tilburgu 7 000,00 Kč
1.7.2015Mgr. Veronika ZuskáčováPostgraduální studijní pobyt na Royal Holloway University of London v oboru dopravní geografie, zaměřený na přípravu a testování metodiky disertačního výzkumu mobilních elit10 000,00 Kč
15.12.2014Y My Vu Thi, Varnsdorf
ekonomie
Magisterský program Econometrics na University of Amsterdam v Nizozemsku10 000,00 Kč
15.12.2014Anita Neumannová,Chomutov
ekonomie
Bakalářské studium na Aarhus University, School of Business and Social Science, Dánsko10 000,00 Kč
15.12.2014Linda Kašičková,Vratimov
lékařství
Klinicko ? výzkumná stáž na oddělení Intervenční neuroradiologie na University of California v Los Angeles10 000,00 Kč
15.12.2014MU Brno, ekonomicko - správní fakulta
ekonomie
Studentská soutěž o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku10 000,00 Kč
17.9.2014Bc. Ondřej Dvouletý, Tuřany u Slaného
ekonomie
jednosemestrální studijní pobyt na International Business School, Švédsko se zaměřením na empirický výzkum ekonomie10 000,00 Kč
17.9.2014Marek Šimko, Bílovec
finance
Semestrální studijní pobyt na Schulich School of Business v Torontu se zaměřením na finanční trhy, korporátní finance, finanční modelování a ekonomické predikce.10 000,00 Kč
17.9.2014Jaroslav Pavlíček, Měšice
finance
Magisterské studium na University of St. Gallen, program Master of Banking and Finance10 000,00 Kč
12.5.2014Ondřej Hromádka
ekonomie a finance
jednosemestrální pobyt na ESCP Europe Business School (Campus Paris) se zaměřením na ekonomii, monetární ekonomii a finance10 000,00 Kč
12.5.2014Ondřej Filip
finance
Semestrální pobyt na New Economic School v Moskvě se zaměřením na instrumenty finančního trhu.10 000,00 Kč
12.5.2014Josef Svoboda
elektroenergetika
Výzkumná stáž na TSTC Waco a TAMU (NPI) College Station, zaměřená studium problematiky ionizujícího záření.10 000,00 Kč
9.12.2013Jana Urbánková
finance
Magisterský program Econometrics se specializací Financial Econometrics na University of Amsterdam v Nizozemsku10 000,00 Kč
9.12.2013Martin Daněk
hudba
Bakalářské studium na Hochschule fur Music,Hanns Eisler v Berlíně, program hudební umění, obor hoboj10 000,00 Kč
9.12.2013Bc. Tomáš Knobloch
ekonomie
Jednosemestrální studium na HEC Montreal se zaměřením na monetární politiku, makroek. analýzu, Corporate Social Responsability10 000,00 Kč
9.12.2013Dominik Zehringer
ekonomie
Studijní pobyt na Uppsalské Universitě ve Švédsku na Department of Business Studies, se zaměřením na management a ekonometrii10 000,00 Kč
9.12.2013Petr Motloch
chemie
Čtyřměsíční výzkumná stáž v laboratoři na Universitě v Heidelbergu zaměřená na výzkum a využití sloučenin zlata jako katalyzátorů chemických reakcí10 000,00 Kč
9.12.2013Bc. Jaroslav Broulím
finance
Jednosemestrální studijní pobyt na University of Western Ontario v Kanadě se zaměřením na oblast financí a investic10 000,00 Kč
9.12.2013Masarykova univerzita Brno
ekonomicko-správní fakulta
ekonomie
Studentská soutěž o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku10 000,00 Kč
9.12.2013Tyfloservis, o.p.s.
sociální péče
Kurz instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých10 000,00 Kč
11.9.2013Mgr. Rozálie Kremplová
finance
studijní pobyt na Emory University, Atlanta, USA se zaměřením na podnikové finance a audit10 000,00 Kč
11.9.2013Kateřina Červenková
finance
studium magisterského programu Účetnictví a finance(MSc Accounting and Finance) na London School of Economics and Political Science10 000,00 Kč
11.9.2013Adrian Lisko
finance
magisterské studium na University of Amsterdam v programu MSc Stochastics and Financial Mathematics se zaměřením na výpočetní finance10 000,00 Kč
11.9.2013Michal Polena
ekonomie
studijní pobyt na Goethe Universitat ve Frankfurtu nad Mohanem se zaměřením na behaviorální ekonomii10 000,00 Kč
14.5.2013Bc. Miroslav Suchý
ekonomie
semestrální studijní pobytna Manchester Metropolitan University10 000,00 Kč
14.5.2013Andrea Jadwiszczoková
farmakologie
3 měsíční vědecký projekt na Upstate Medical University v New Yorku.10 000,00 Kč
14.5.2013Barbora Hubinková
finance
semestrální studijní pobyt na McGill University, Montreal se zaměřením na management a finance.10 000,00 Kč
14.5.2013Martin Tengler
politická ekonomie
roční studium mezinárodní politické ekonomie na London School of Economics and Political Science ve Spojeném Království10 000,00 Kč
14.5.2013Vojtěch Kouba
technologie
prezentace výsledků vědecké činnosti na mezinárodní konferenci 5th Eastern European Young Water Professionals v Kyjevě10 000,00 Kč
14.5.2013Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd
ekonomie
Vydávání časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance15 000,00 Kč
14.5.2013obec Dolní Vilémovicerekonstrukce,oprava, zřízení a provoz "Rodného domu Jana Kubiše"15 000,00 Kč
10.12.2012Lukáš Kracík, Nová Paka
finance
Jednosemestrální studijní pobyt na McGill University, Montreal, Quebec, Canada se zaměřením na oblast financí a kapitálových trhů.10 000,00 Kč
10.12.2012Jiří Smetana, Hradec Králové
finance
Studijní pobyt na San Francisco State University zaměřený na finance a management.10 000,00 Kč
10.12.2012Kamila Csengeová, Nový Jičín
hudba
Studium kytary na Berklee College of Music v Bostonu.10 000,00 Kč
10.12.2012Václav Těhle, Benešov
ekonomie
Magisterské studium programu Rozvojové ekonomie na Oxfordské univerzitě.10 000,00 Kč
10.12.2012Petra Hiršová, Kutná Hora
farmakologie
Výzkumný pobyt na Mayo Clinic.10 000,00 Kč
10.12.2012Masarykova univerzita Brno
Ekonomicko - Správní fakulta
ekonomie
Pořádání studentské soutěže o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku.10 000,00 Kč
16.6.2012Anna Klapetková, Praha
lékařství
odborná klinická stáž na Kingś College of London10 000,00 Kč
16.6.2012Štěpán Čapek, Praha
lékařství
odborná klinická stáž na Kingś College of London10 000,00 Kč
16.6.2012Pavel Dvořák
ekonomie
pobyt na Université Sorbonne Paris - teorie grafů a algoritmů, finance a monetární politika10 000,00 Kč
16.6.2012Barbora Jakubcová
management
studium na McGill University, Montreal, se zaměřením na management a marketing10 000,00 Kč
16.6.2012Yulia Zinchenko
informační systémy a technologie
studium na McGill University, Montreal se zaměřením na využití inf. systémů ve veřejné správě10 000,00 Kč
16.6.2012Jiří Pospíšil
ekonomie
studium na Emory University - Goizueta Business School, Atlanta se zaměřením na finance10 000,00 Kč
16.6.2012Petr Měšťánek
mechanika pokročilých strojů
studijně výzkumná stáž na Stanford University, USA se zaměřením na životnost a spolehlivost kompozitních materiálů10 000,00 Kč
16.6.2012Kateřina Váňová
lékařství
výzkumný pobyt v laboratoři na Stanford University, USA se zaměřením na vliv žlučových kyselin na aktivitu hemoxygenázy in vivo10 000,00 Kč
15.03.2012Jakub Pivoluska, Očová
finanční inženýrství
Studium na London School of Economics and Political Science - program MSc Accounting and Finance10 000,00 Kč
15.3.2012Adam Klečka, Kyjov
ekonomická teorie
Dvousemestrální studium na J.W. Goethe Universitat Frankfurt am Main se zaměřením na market risk management10 000,00 Kč
15.3.2012Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědVydávání časopisu AUCO Czech Economic Review20 000,00 Kč
15.3.2012Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědVydávání časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance20 000,00 Kč
13.12.2011Ondřej Mikšík, Kroměříž
elektrotechnika a komunikační technologie
Výzkumná stáž na Carnegie Mellon University, interpretace dat ze senzorů, implementace a návrh algoritmů analyzujících digitální obraz a video pro navigaci autonomních robotů12 000,00 Kč
13.12.2011Terezie Fialová, Praha
hudební umění
Dvouleté magisterské studium komorní hry na Hochschüle für Music und Theater Hamburk v Německu 10 000,00 Kč
13.12.2011Ondřej Klečka, Strakonice
ekonomie
Studium na Duke University v USA se zaměřením na statistické prognózování ve financích, investiční management, oceňování finančních derivátů, analyzování účetních výkazů firem15 000,00 Kč
13.12.2011Jakub Caisl, Roztoky u Prahy
sociální vědy
Ekonomický experiment zabývající se problémy kooperace.5 000,00 Kč
13.12.2011Masarykova univerzita Brno, ekonomicko-správní fakultaPodpora studentů v souvislosti s uspořádáním soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku a Ekonomika a řízení podniku.10 000,00 Kč
20.9.2011Michal Holas, Heřmanův Městec
ekonomie
Studium ekonomie, práva a japanistiky na Chukyo University v Nagoya - Japonsko10 000,00 Kč
20.9.2011Jan Náplava, Hodonín
ekonomie
Studium Master 2 Economie de la Mondialisation na Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne.15 000,00 Kč
20.9.2011Tomáš Fiala, Postoloprty
ekonomie
Studium na Goethe Universitat Frankfurt am Main zaměřené na vzácné metody pro práci s rizikem, stochastické procesy, regulace bank, apod15 000,00 Kč
20.9.2011Jonáš Jelínek, Praha
mezinárodní vztahy
studium na University of St. Andrews, Master of Arts International Relations15 000,00 Kč
3.8.2011Masarykova univerzita v Brně
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
Aktualizace studijní literatury v oboru ekonomie, managementu a marketingu v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy university10 000,00 Kč
3.8.2011Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Podpora dalšího vydávání vědeckého časopisu Finance a úvěr ? Czech Journal of Economics and Finance20 000,00 Kč
3.8.2011Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Další rozvoj sledovanosti vědeckého ekonomického časopisu FSV AUCO Czech Economic Review20 000,00 Kč
3.8.2011Tereza Pernicová
lékařství
Těhotenství v detekci fetálních abnormalit ? studie problémů těhotenství10 000,00 Kč
3.8.2011Michal Šimon
hudební umění
Studium na The Juilliard School of Music, New York, bakalářský studijní program ? hudební mění ? housle- 1. ročník21 000,00 Kč
3.8.2011Jakub Pecl
lékařství
Výzkumná stáž, MAYO CLINIC, Rochester, Minesota, USA 10 000,00 Kč
31.03.2011Zdeněk Nový, Mgr.
MU v Brně, Právnická fakulta
obor: Mezinárodní právo soukromé
Jednoletý postgraduální studijní pobyt na Evropském univerzitním institutu ve Florencii v oboru mezinárodního, evropského a srovnávacího práva.15 000,00 Kč
31.03.2011Ladislav Loebe
MU v Brně, Právnická fakulta
obor: Právo a právní věda
Stipendium na studium II. ročníku Magisterského studijního programu, obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.15 000,00 Kč
31.03.2011Jan Flídr
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní obchod
Semestrální studijní pobyt na The Chinese University of Hong Kong se zaměřením na finance, mezinárodní obchod a marketing.8 000,00 Kč
31.03.2011Petr Veverka, Ing.
ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
st. program: Matematické modelování
Účast na semináři Stochastic and related PDEs konaný v italském Milánu v oblasti stochastického řízení a příbuzných témat.5 000,00 Kč
31.03.2011Lenka Hulanová, Mgr.
Dětské krizové centrum, o.s.
Podpora vydání publikace "Internetová kriminalita páchaná na dětech"15 000,00 Kč
31.3.2011Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta
ekonomie
Studentská soutěž o nejlepší seminární práci ze Strategického řízení podniku10 000,00 Kč
13.10.2010Monika Hlávková
MU v Brně, Právnická fakulta
st. program: Právo a právní věda
Studium práva v programu "LL.M in Law" na London School of Economics and Political Science ve Velké Británii20 000,00 Kč
7.7.2010Eliška Šulcová
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
obor: Podnikové informační systémy
Podpora studia 3. ročníku na VŠE v Praze, Fakultě informatiky a statistiky10 000,00 Kč
7.7.2010Martina Stráníková
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní obchod
Semestrální studijní pobyt na University of Queensland v Austrálii15 000,00 Kč
7.7.2010Libor Svoboda
VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
obor: Elektronika a sdělovací technika
MSc studium na Imperial College London, program Communications and Signal Processing15 000,00 Kč
10.3.2010Michal Kolář
VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská
obor: Podniková ekonomika a management
Semestrální studijní pobyt na Richard Ivey School of Business v Kanadě10 000,00 Kč
7.10.2009Bohdan Švach
London School of Economics
obor: Ekonomie a politologie
Studium na London School of Economics and Political Science - obor Ekonomie a Politologie - tříleté denní bakalářské studium.15 000,00 Kč
7.10.2009Lenka Svobodová
VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní obchod
Semestrální výměnný studijní pobyt v zahraničí - studium tří odborných kurzů dle vlastního výběru na University of Stirling ve Skotsku.10 000,00 Kč
7.10.2009Tomáš Vrba
London School of Economics and Political Science
obor: BSc Government and Economics
Finanční výpomoc při studiu druhého ročníku na vysoké škole ve Velké Británii, příspěvek na ubytování na London School of Economics and Political Sciences, obor Ekonomie a politologie.15 000,00 Kč
16.7.2009Bc. Denisa Šustrová
VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
obor: Hospodářská politika
Semestrální studijní pobyt na soukromé pařížské škole ESCP-EAP zaměřený na studium ekonomie a managementu4 000,00 Kč
16.7.2009Dan Vaško
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, UK v Praze, Fakulta sociálních věd
obor: Mezinárodní obchod, Ekonomické teorie
Semestrální studijní pobyt na San Francisco State University se zaměřením na finance, mezinárodní obchod a marketing15 000,00 Kč
16.7.2009Jozef Janovský
MU Brno, Fakulta sociálních studií, MU Brno Přírodovědecká fakulta
obory: Politologie, Mezinárodní vztahy, Statistika a analýza dat
Studijní pobyt na University of Oslo na fakultě sociálních věd10 000,00 Kč
9.4.2009Václav Trejbal
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní a evropská studia
Semestrální studijní pobyt na Universität St. Gallen ve Švýcarsku10 000,00 Kč
8.1.2009Ján Hanzo
VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví
obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Semestrální studijní pobyt na Richard Ivey School of Business, Univerzity of Western Ontario, Canada18 000,00 Kč
8.1.2009Veronika Holečková
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Cestovní ruch
Studium na Hogskolen i Harstard v Norsku, program "Cestování a turistický ruch s využitím internetu"15 000,00 Kč
11.12.2008Lenka Červenková
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
obor: Právo Evropských společenství
Jednosemestrální studijní pobyt na Macquarie University, Sydney, Australia10 000,00 Kč
11.12.2008Tomáš Vrba
London School of Economics
obor: Ekonomie a politologie
Studium na London School of Economics and Political Science - obor ekonomie a politologie10 000,00 Kč
20.8.2008Jan Hlavsa
UK v Praze, Právnická fakulta, UK v Praze, Fakulta sociálních věd
obor: Právo a teorie práva, Ekonomické teorie
Studijní pobyt na London School of Economics and Political Science21 000,00 Kč
20.8.2008Jan Pícha
ČVUT Praha, Fakulta stavební
obor: Ekonomika a management ve stavebnictví
Studijní pobyt na National Taiwan University of Science and Technology na Taiwanu10 000,00 Kč
20.8.2008Valérie Svobodová
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Diplomacie
Semestrální studijní pobyt na Singapure Management University v Singapuru15 000,00 Kč
20.8.2008Petr Schmied
Univerzita Palackého v Olomouci
obor: Sociální a humanitární práce
Studium ročního magisterského oboru Humanitární a rozvojová pomoc ve Velké Británii10 000,00 Kč
20.8.2008Štěpánka Velebová
Státní universita Norfolk
obor: Obchod - finance
Studijní pobyt na Státní Universitě Norfolk v USA15 000,00 Kč
20.8.2008Iva Kleinová
Princeton University
obor: Historie
Studijní pobyt na School of International and Public Affairs v New Yorku15 000,00 Kč
23.5.2008Marie Vyskočilová
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní obchod
Semestrální studijní pobyt v rámci mezin.programu CEMS na Ecole des Hautes Études Comerciales-School of management-Paris (5 kurzů zaměřených na management a marketing)13 000,00 Kč
23.5.2008Michal Pazderník
UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
obor: Všeobecné lékařství
Studijně výzkumný pobyt na Mayo Clinic, Rochester, MN10 000,00 Kč
22.2.2008Olga Polláková
MU v Brně, Pedagogická fakulta
obor: Sociální pedagogika
Podpora vysokoškolského studia národnostních menšin - nákup notebooku10 000,00 Kč
22.2.2008Pavel Rothbauer
VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská
obor: Podniková ekonomika a management
Diplomová práce na téma: Srovnání firemní filantropie v ČR a Hong Kongu10 000,00 Kč
22.2.2008Jana Doláková
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
obor: Veřejná ekonomika
Studijní pobyt na Universidad de A Coruňa, ekonomická fakulta5 000,00 Kč
22.2.2008Monika Sieberová
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
obor: Finanční podnikání a Veřejná ekonomie
Studijní pobyt na Universidad de A Coruňa, ekonomická fakulta5 000,00 Kč
14.12.2007Ján Podhorec
MU v Brně, Lékařská fakulta
obor: Všeobecné lékařství
Nákup notebooku - učební pomůcka pro studium medicíny LF MU v Brně10 000,00 Kč
22.11.2007Ondřej Vala
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
obor: Podnikání a řízení ve stavebnictví
Studijní pobyt ve Velké Británii na University of Salford (Manchester)10 000,00 Kč
9.10.2007Pavel Jireš
Speciální střední škola pro sluchově postižené v Praze
obor: Hotelnictví a turismus
Příspěvek na kompenzační pomůcku NOTEBOOK10 000,00 Kč
9.10.2007Markéta Karlová
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
obor: Mezinárodní obchod
Semestrální studijní pobyt na The University of Queensland v Austrálii10 000,00 Kč
9.10.2007Jan Lasák
MU v Brně, Právnická fakulta
obor: Právo a právní věda
Jednosemestrální studijní pobyt na The John Marshall Law School,Chicago,USA11 000,00 Kč
9.10.2007Vít Dvořák
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
obor: Dopravní prostředky - kolejová vozidla
Kombinované studium na dopravní fakultě Jana Pernera University Pardubice11 000,00 Kč
9.10.2007Zdeněk Hynek
MU v Brně, Přírodovědecká fakulta
obor: Geografická kartografie a geoinformatika
Studijní pobyt na University of Arizona6 000,00 Kč
15.6.2006Robin Kašpařík
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
obor: Filmová režie
Projekt film 2006, natáčení studentského filmu Zvláštní okolnosti10 000,00 Kč
15.6.2006Hana Kohoutková
UK v Praze, Filozofická fakulta
obor: Andragogika a personální řízení
Semestrální studijní pobyt na univerzitě v Austrálii, Faculty of Business, Economics & Law, University of Queensland7 000,00 Kč
15.6.2006Markéta Tichá
UK v Praze, Filozofická fakulta
obor: Religionistika a sinologie
Studijní pobyt, Tamkang University, Taiwan7 000,00 Kč
15.6.2006Lucia Pavelová
UK v Praze, Fakulta sociálních věd
obor: Mezinárodní vztahy
Studijní pobyt na University of Queensland, v Austrálii7 000,00 Kč
16.9.2005Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
MZLU v Brně, Ústav účetnictví a daní
obor: Hospodářská politika a správa
Účast na International Atlantic Economic Society Conference15 000,00 Kč
16.9.2005Skokanová Michaela
UK v Praze, Pedagogická fakulta
obor: Učitelství na speciálních školách
Příspěvek na notebook jako kompenzační pomůcku při studiu15 000,00 Kč
16.9.2005Tetauerová Ivana, Mgr.
UK v Praze, Filozofická fakulta
obor: Český jazyk
Účast na 8. workshopu určeného pro neslyšící výzkumníky znakového jazyka a mezinárodní konferenci Světové federace neslyšících10 000,00 Kč
10.8.2005Klimešová Martina, Bc.
UK v Praze, Fakulta sociálních věd
obor: Mezinárodní vztahy
Studium magisterského programu se zaměřením na řešení konfliktů na univerzitě v Uppsale, Švédsko20 000,00 Kč
10.8.2005Hosnedlová Božena, Ing.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
obor: Obecná zootechnika
Podpora vědecké činnosti v rámci odborné zahraniční stáže25 000,00 Kč
15.7.2004Salingerová Anna
Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta
obor: Zahradní inženýrství - okrasné zahradnictví a rozvoj venkova
Odborná stáž v Nizozemí - urbanistické projekty poválečných obytných celků8 000,00 Kč
15.7.2004Herza Jiří
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
obor: Inženýrství životního programu
Roční studium na universitě v Silsoe, VB16 000,00 Kč
15.7.2004Hrnčíř Miroslav
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
obor: Inženýrství životního programu
Roční studium na universite v Silsoe, VB16 000,00 Kč
15.7.2004Víchová Lucie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
obor: Obecná a aplikovaná biochemie
Studijní pobyt na universitě University College of Cork v Irsku8 000,00 Kč
15.7.2004Kapišovská Veronika, Mgr.
FF UK v Praze
obor: Filologie - jazyky zemí Asie a Afriky
Studijní cesta do Mongolska - doktorská práce7 000,00 Kč
22.4.2004Kopečková Martina
MZLU v Brně, Provozně ekonomická fakulta
obor: Ekonomika a management
Studium na Oregon State University15 000,00 Kč
11.12.2003Korčiánová Barbora
UK v Praze, Filozofická fakulta
obor: Japanologie
Studium japanologie v Japonsku15 000,00 Kč
11.12.2003Mazuch Tomáš
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
obor: Veterinární parazitologie
Parazitologická a herpetologická expedice v Keni15 000,00 Kč
31.10.2003Půlpánová Lucie
UK v Praze, Filozofická fakulta
obor: Čeština v komunikaci neslyšících
Postgraduální studium anglického znakového jazyka na Univerzitě v Bristolu20 000,00 Kč
10.12.2002MZLU v Brně, Fakulta provozně ekonomická, Ústav právaProjekt kurzu celoživotního vzdělávání. Podpora kurzu Právo pro agrární management a administrativu - semestrální distanční studium ve spolupráci s Mze ČR v roce 2003. Podpora vydání učebních textů30 000,00 Kč
13.10.10Václav Vladyka Školní učebnice pro osmiletou dceru 3 000,00 Kč
13.10.10Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Podpora dalšího vydávání vědeckých ekonomických časopisů Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance a AUCO Czech Economic Review 50 000,00 Kč
13.10.10Pavel Valdman
Berklee College of Music, Boston, USA
Performance Major
Podpora studia hry na bicí na Berklee College of Music v Bostonu, USA 15 000,00 Kč
13.10.10Mária Režňáková, Doc., Ing., CSc.
VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Podpora vydání publikace s názvem "Řízení platební schopnosti podniku"50 000,00 Kč
13.10.10Jiří Chráska
Metropolitní univerzita Praha, pobočka Hradec Králové
Studium na Metropolitní univerzitě Praha, pobočka Hradec Králové. 15 000,00 Kč
07.07.10Sportovní klub Draci BrnoPodpora dračí baseballové mládeže SK Draci Brno20 000,00 Kč
07.07.10Jan Kabátek
CentEr graduate school and economic research institute, Tiulburg Universiteit
Magisterské studium ekonomie na CentER graduate school, Tiulburg Universiteit20 000,00 Kč
07.07.10Matouš Michal
Pražská konzervatoř, třída prof. Jaroslava Foltýna
Bakalářské studium hry na housle na The Juiliard School v New Yorku, program Classical Music25 000,00 Kč
10.03.10Studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity, obor Právo a právní věda Účast na největší a nejprestižnější soutěži studentů právnických škol z celého světa White & Case International Rounds of the Jessup Competition ve Washingtonu, D.C.20 000,00 Kč
10.03.10Milan Damborský
VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra regionálních studií
Vydávání vědeckého časopisu Regionální studia určeného studentům doktorského studia a mladým akademickým pracovníkům10 000,00 Kč
10.03.10Petr Špaček
Univerzita New England v Bostonu
Hra na violoncello
Příspěvek na studium v USA na Univerzitě New England v Bostonu15 000,00 Kč
10.03.10Občanské sdružení Perspektivy, o.s.DVD "Brána poznání - Vesmír a naše planeta v českém znakovém jazyce"15 000,00 Kč
07.10.09Ota Hlinomaz
MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta
Podpora stáže v humanitární organizaci pro uprchlíky UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) v Ženevě.15 000,00 Kč
07.10.09Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice"I my chceme šanci na trhu práce" - projekt školy, která připravuje a vychovává především žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy, dále pak žáky, kteří pocházejí ze sociálně slabšího, v některých případech i asociálního rodinného 20 000,00 Kč
07.10.09Jiřina StavinohováVýstava autorských fotografií v klubu Leitnerova v Brně1 000,00 Kč
07.10.09Petra Holíková
Gymnázium, Slovanské nám. 7
Studijní pobyt v Mexiku za účelem výuky a zdokonalení španělštiny35 000,00 Kč
16.07.09Denisa Vařeková
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
Podpora studia na soukromé Střední škole veřejnoprávní v Prostějově10 000,00 Kč
16.07.09Vladimír Vařeka
Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu v Olomouci
Podpora studia na Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu v Olomouci10 000,00 Kč
16.07.09Klára Suchomelová
University of Wiener Neustadt
Studium magisterského programu na Grenoble Graduate School of Business15 000,00 Kč
16.07.09Václav Vladyka Školní učebnice pro sedmiletou dceru 3 000,00 Kč
09.04.09Adam Růžička
University of St. Andrews
Studium ekonomie a matematiky na University of St. Andrews ve Velké Británii15 000,00 Kč
08.01.09Prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc.
bývalý ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Karlovy Univerzity
Překlad do německého jazyka díla "Když Krupp byl dělovým králem"20 000,00 Kč
08.01.09František Šarišský
SOŠ managementu a práva, s.r.o., odborné pracoviště Brno
Příspěvek na dálkové studium na Škole managementu a práva v Brně12 000,00 Kč
08.01.09Ondřej Heryán
Střední průmyslová škola strojnická ve Vsetíně
Podpora pro dokončení Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně20 000,00 Kč
11.12.08Milada Polišenská
Prorektorka pro akademické záležitosti na Anglo-americké vysoké škole
Financování překladu knihy "Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie", 1945-195310 000,00 Kč
11.12.08Jakub Kulhánek
UK v Praze, Fakulta sociálních věd
Mezinárodní teritoriální studia
Magisterské studium na Edmund A. Walsh School of Foreign Service na Georgetown University9 000,00 Kč
11.12.08Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.Podpora studia Gustava Kočovského na Střední zdravotnické škole ve Žďáru nad Sázavou20 000,00 Kč
11.12.08Zoltán Duna
ZČU v Plzni, Právnická fakulta
Právo
Podpora projektu STUDENTI práv POMÁHAJÍ - internetové stránky20 000,00 Kč
20.08.08Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové SvinyPočítače s dotykovým monitorem a vhodnými výukovými programi pro výuku dětí se specifickými potřebami17 000,00 Kč
20.08.08Jakub Vaněk
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Masters studium na Cass Business School v Londýně15 000,00 Kč
23.05.08Nadační fond Modrý hroch Vzdělávání dětských pacientů - "Knihovna pro dětské pacienty KDCHOT", akce "Výtvarné víkendy" s následnou vernisáží30 000,00 Kč
23.05.08Jiří Čermák
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomie
Studium na University of Aberdeen ve Velké Británii - obor management10 000,00 Kč
23.05.08Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaZasedání vědeckého výboru mezinárodní vědecko-výzkumné sítě Réseau PGV 200820 000,00 Kč
23.05.08AIESEC BrnoMezinárodní vzdělávací konference AIESEC-účast dvou zástupců v Rusku a Turecku5 500,00 Kč
06.03.08Veronika Podlahová
UK v Praze, Právnická fakulta
Studijní pobyt na University of Miami - mezinárodní veřejné právo (oblast mezinárodních organizací a diplomacie)10 000,00 Kč
06.03.08Adéla Maršíková
Vysoká škola Fachhochschule Aachen v Německu
Betriebswirtschaft/Business Studia
Bakalářské studium na Fachhochschule Aachen - Bussines studia10 000,00 Kč
06.03.08Univerzita Tomáše Bati - Ústav managementu, Fakulta managementu a ekonomiky4.ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky10 000,00 Kč
22.02.08Martin JeřábekVydání knihy "Německo a východní rozšíření Evropské unie" v německém jazyce8 000,00 Kč
22.02.08Lenka Vávrová
UK v Praze, Právnická fakulta
Studijní pobyt na University of Miami - mezinárodní veřejné právo (oblast mezinárodních organizací a diplomacie)10 000,00 Kč
22.02.08ISŠ-COP a Jazyková škola Valašské MeziříčíProjekt "Ekonomické vedení domácnosti" pro matky z azylového domu13 000,00 Kč
14.12.07Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETAPříspěvek pro zakoupení dataprojektoru - zvýšení efektivity výuky přírodovědných a technických předmětů15 000,00 Kč
14.12.07Jan HolíkStudijní pobyt na Esmerald Cultural Institute v Dublinu20 000,00 Kč
14.12.07Dětské krizové centrum, o.s., PrahaVzdělávání pracovníků telefonické Linky důvěry a Internetové poradny Dětského krizového centra10 000,00 Kč
22.11.07VUT Brno - Akademické centrum studentských aktivit ACSAVydání odborné publikace o systematizaci procesu studentského hodnocení kvality na vysokých školách v ČR10 000,00 Kč
22.11.07Federace rodičů a přátel sluchově postiženýchZakoupení softwaru pro převedení katalogu odborné knihovny Informačního centra o hluchotě do automatizované podoby (on-line)5 000,00 Kč
22.11.07František Šarišský
SOŠ managementu a práva, s.r.o., odborné pracoviště Brno
Příspěvek na školné - Střední odborná škola sociálně-právní, s.r.o., Brno - město22 000,00 Kč
16.11.07Univerzita Hradec Králové , Fakulta humanitních studiíMezinárodní konference Volební rok v LA (v Praze)-cílem je uhradit cestovné zahraničním vědcům15 000,00 Kč
09.10.07Občanské sdružení GaudolinoPodpora vzdělávání pracovníků neziskové organizace na povinném školení MŠMT10 000,00 Kč
09.10.07Jan Havránek
UK v Praze, Fakulta sociálních věd
Mezinárodní teritoriální studia
Studijní pobyt na The Fletcher School of Law and Diplomacy, obor "mezinárodní bezpečnostní studia" 10 000,00 Kč
09.10.07Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA PrahaVzdělávání pracovníků v sociálních službách - osobních asistentů20 000,00 Kč
09.10.07Filosofická fakulta UK - katedra archivnictví13.celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 200710 000,00 Kč
14.05.07Pekařova společnost Českého ráje, o.s.Vydání sborníku referátů z mezinárodní vědecké konference věnované osobnosti prof. Jana Patočky15 000,00 Kč
14.05.07Dům dětí a mládeže Uherský OstrohVzdělávací kurz pro mládež od 13 do 17 let k prohloubení angličtiny20 000,00 Kč
01.03.07Česká Asociace Studentů PsychologieIV. celostátní studentská konference na téma: "Psychologie dnes - a zítra?"10 000,00 Kč
01.03.07Nadační fond Modrý hrochNákup odborné literatury pro lékaře FN Brno20 000,00 Kč
01.03.07Masarykova univerzita Filozofická fakultaKonference studentů doktorského studia vybraných středoevropských univerzit10 000,00 Kč
01.03.07Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně3. ročník Baťovy doktorandské konference15 000,00 Kč
01.03.07Jana NechutováPřeklad publikace "Latinská literatura českého středověku do roku 1400"10 000,00 Kč
21.12.06Nadační fond Modrý hrochNákup odborné literatury pro lékaře FN Brno20 000,00 Kč
21.12.06UTB Zlín3. ročník Baťovy doktorandské konference15 000,00 Kč
21.12.06Česká Asociace Studentů PsychologieIV. Celostátní studentská konference10 000,00 Kč
21.12.06Ústav klasických studií FF MU BrnoŘecká a latinská studia ve středoevropském prostoru: konference studentů doktorského studia vybraných středoevropských univerzit10 000,00 Kč
27.09.06AIESEC BrnoÚčast členů AIESEC Brno na mez. Konferenci "International Congres 2006" a "You Can! 2006"10 000,00 Kč
27.09.06FHS UHK, HradecČeskoslovenské dějiny 20 století z ptačí perspektivy II. (vydání konferenčního sborníku).15 000,00 Kč
27.09.06UP v OlomouciFestival vzdělávání dospělých AEDUCA 200620 000,00 Kč
15.06.06FHS UHKRočenka Kabinetu iberoamerických studií10 000,00 Kč
15.06.06Petra Novotná
MU v Brně, Právnická fakulta
Jednosemestrální studijní pobyt na The John Marshall Law School Chicago, USA7 000,00 Kč
15.06.06Mgr. Ivana Sýkorová
UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Projekt: Regenerace brownfields v USA.10 000,00 Kč
15.06.06Marie Dvořáková
FAMU v Praze, Katedra dokumentární tvorby
Magisterské studium filmové režie v USA, Kanbar Institute of Film and TV7 000,00 Kč
15.06.06Jana Novotná
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Studijní pobyt, University of Rotterdam, School of Law7 000,00 Kč
15.06.06Petra Uhlířová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Studijní pobyt, University of Rotterdam, School of Law7 000,00 Kč
15.06.06Petr Sič
MU v Brně, Fakulta sociálních studií
Roční studium kyberkultury v rámci mgr. programu na FACOM, UFBA, Brazílie a realizace výzkumu Iniciace občanského prostoru7 000,00 Kč
15.06.06Lenka Červenková
MU v Brně, Právnická fakulta
Jednosemestrální studijní pobyt na The John Marshall Law School, Chicago, Illinois, USA.7 000,00 Kč
15.06.06Tomáš FlégrStudium na Nederlandse Beiaardschool - škole pro zvonohráče 7 000,00 Kč
15.06.06Kateřina NehybováOdborná praxe v Arizoně - ARBORISTIKA7 000,00 Kč
15.06.06Sayd - Khasan - Gamulaev
Střední odborné učiliště uměleckořemeslné s.r.o.
Umělecký keramik
Úhrada nákladů na studium na SOU7 000,00 Kč
17.03.06Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s.Projekt: Podpora vzdělávání a osvěty v oblasti dobrovolnictví20 000,00 Kč
17.03.06Federace rodičů a přátel sluchově postiženýchVydání výukového DVD "Raná komunikace v neslyšící rodině. Cestou k funkční a plnohodnotné komunikaci."10 000,00 Kč
17.03.06Michal Janeček
Střední škola managementu a služeb s.r.o.
Příspěvek na stolní počítač - kompenzační pomůcka ke studiu.10 000,00 Kč
15.12.05Naděje, o.s.Projekt: Andragogika - profesní vzdělávání v roce 200620 000,00 Kč
15.12.05Jindřiška ChovancováDoplatek na školné na osmileté gymnázium pro invalidního syna5 000,00 Kč
15.12.05Jana RollováRoční studium na Institut Francais de la Mode v Paříži, postgraduální studium designu oděvu a obuvi15 000,00 Kč
15.12.05NF MODRÝ HROCHVánoční koncert pro pacienty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie30 000,00 Kč
15.12.05Viliam Záthurecký
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství
2. ročník studentské soutěže o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku10 000,00 Kč
15.12.05UTB Zlín2. Ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference15 000,00 Kč
15.12.05AIESEC BrnoPodpora účasti členů AIESEC Brno na mez. konferenci National Leadership Development Seminar 200520 000,00 Kč
15.12.05Iveta Veberová
MZLU v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení
Výstava studentů 5. Ročníku Ústavu nábytku, designu a bydlení6 000,00 Kč
16.09.05FÚ AV ČRLetní škola klasických studií XIV - Klášterní vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu20 000,00 Kč
16.09.05PF TU v Liberci.Interdisciplinární konference českých a německých univerzitních a vědeckých pracovníků v Liberci20 000,00 Kč
16.09.05Hýl Petr
VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
Účast na konferenci ONLINE EDUCA BERLIN 20055 000,00 Kč
16.09.05Rejhová Radka, Šimečková Veronika.Street children Chingola - 3 měsíční pobyt v Zambii zaměřený na pomoc dětem ulice 20 000,00 Kč
10.08.05MFF UK v PrazePrezentace odborného i osobního profilu prof. Václava Dolejška u příležitosti jeho jubilea10 000,00 Kč
10.08.05Karas Ondřej
Česko-italské gymnázium v Praze 8
Účast na letní matematické škole Mathcamp 2005 v USA15 000,00 Kč
10.08.05Kukla Martin
ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Roční studium na École d´Archtecture Paris - Val de Seine15 000,00 Kč
10.08.05Dobíšková Ivana
UK v Praze, Právnická fakulta
Postgraduální studium na College of Europe, Belgie20 000,00 Kč
13.05.05UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky1. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference15 000,00 Kč
22.12.04EF ZČU v PlzniProjekt Společného semestrálního kurzu studentů ekonomie ZČU v Plzni a Marquette University, USA20 000,00 Kč
22.12.04KPH ESF MU v BrněStudentská soutěž o nejlepší seminární práci z předmětu Strategické řízení podniku a Ekonomika a řízení podniku10 000,00 Kč
15.07.04Koryčánková Simona, Mgr.
Mu Brno, Katedra ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty
Publikace "Manifesty ruského symbolismu" - skripta pro rusisty10 000,00 Kč
15.07.04Kočík Matěj, MUDr.
IKEM Praha, Klinika transplantační a cévní chirurgie
Půlroční odborná stáž, univerzitní nemocnice v Birminghamu, VB10 000,00 Kč
15.07.04AFS Mezikulturní programyČástečné stipendium - roční program pro středoškolské studenty do USA40 000,00 Kč
15.07.04Šarátková Anna, Mgr.; Rádlová Eva, Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Průvodcovské služby na 7. prázdninovém týdnu hluchoslepých ve Švédsku 21 800,00 Kč
15.07.04Pečínková Martina, Mgr., Blažek Radim, RNDr., Dávidová Martina, RNDr., Ottová Eva, Mgr.
MU v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie a ekologie
Účast na kongresu v Talinu, Estonsko - 4 studenti PF MU, katedra zoologie a ekologie8 320,00 Kč
15.07.04Chroboková Kateřina
JAMU v Brně, studium cembala u doc. Barbary Marie Willi
Účast na mezinárodní varhanní soutěži, Paříž5 000,00 Kč
22.04.04Mašková Veronika
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Ateliér filmové a televizní grafiky profesora Jiřího Barty
Diplomová práce - krátkometrážní film20 000,00 Kč
22.04.04Kopecký David, Mgr.
UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální botaniky AV ČR, program: botanika
Vědecká stáž v laboratoři Department of Botany and Plant Science v Kalifornii10 000,00 Kč
22.04.04Kudělová Kateřina
AFS Mezikulturní programy
Středoškolské studium na Novém Zélandě15 000,00 Kč
22.04.04FF UK v PrazeVydání sborníku ke konferenci Archeologie a veřejnost20 000,00 Kč
22.04.04EF ZČU v PlzniPříspěvek na cestovné do USA 10 studentům30 000,00 Kč
11.12.03Beneda Luděk
MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Příspěvek invalidnímu studentovi na dopravu do školy14 000,00 Kč
11.12.03Dobrovolnické centrum MotýlekVýchova a vzdělávání ve výtvarném umění dětských pacientů hospitalizovaných ve FN Brno na pracovišti dětské medicíny20 000,00 Kč
11.12.03Hegerová Klára, Bc.
Art Center College of Design v Los Angeles, Parsons School of Design v New Yorku
Studium na umělecké škole v USA30 000,00 Kč
11.12.03Nadační fond dětské onkologie KRTEKVzdělávání lékařů a zdravotního personálu20 000,00 Kč
11.12.03Polanka Jakub
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier designu obuvi a oděvních doplňků, konstrukce a střihy obuvi
Studium na Institut Francaise de La Moce v Paříži15 000,00 Kč
11.12.03Radová Irena, Mgr. PhD.
Ústav klasických studií FF MU Brno
Vydání knižní publikace antické mytologie13 000,00 Kč
31.10.03Jedlička Quirin, Ing.
člen Sdružení pražských malířů Unie výtvarných umělců
Výstava obrazů v Centru volného času Lužánky10 000,00 Kč
31.10.03Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakultaMezinárodní vědecký seminář - Financování firem30 000,00 Kč
31.10.03Petráňová Romana, Mgr.
Speciální škola pro sluchově postižené
Interaktivní učebnice českého jazyka pro neslyšící21 800,00 Kč
31.10.03MZLU v Brně, fakulta provozně ekonomickáKonference MendelNET 200330 000,00 Kč
31.10.03Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakultaVydání sborníku mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy20 000,00 Kč
17.04.03Pavlína Svatoňová
Centrum britských studií - Humboldtova univerzita v Berlíně
Master in British Studies
Studijní stáž ve Velké Británii20 000,00 Kč
17.04.03Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní faktultaVzdělávací akce, semináře a školení z oblasti ekonomiky a řízení podniku, managementu; publikační činnost, vědecko - výzkumné práce30 000,00 Kč
17.04.03Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakultaBiologický výzkum: semiochemická orientace predátorů lýkožrouta smrkového10 000,00 Kč
10.12.02MZLU v Brně, Fakulta provozně ekonomická, Ústav statistiky a operačního výzkumuVývoj informačního systému pro statistické řízení jakosti. Podpora zajištění nezbytného software v roce 200236 600,00 Kč
10.12.02Univerzita Karlova, II.lékařská fakulta, FN Motol, Oční klinikaVědecká činnost na klinice a podpora zkvalitnění magisterského a bakalářského studia. Podpora zajištění počítačové techniky a zajištění účasti mladých oftalmologů na odborných akcích v roce 200350 000,00 Kč