Správní rada Nadace

Tříčlenná správní rada, která řídí činnost Nadace rozhoduje o všech záležitostech Nadace, pokud nejsou výslovně svěřeny do rozhodování Ředitele Nadace.

Členy Správní rady jsou:

Revizor Nadace

Revizor je kontrolním orgánem Nadace, který vykonává působnost Dozorčí rady Nadace, zejména kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, správnost účetnictví a soulad činnosti Nadace s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty.

Revizorem Nadace je: